Lantbruk

Lantbruket är koncentrerat till centrala delar av fastigheten med hjorthägn och vallproduktion.