Vattenkraft

Ryfors Bruk Nedre har en lång tradition som kraftproducent. Redan 1911 driftsattes ett vattendrivet kraftverk som fortfarande levererar el till Mullsjötrakten. Samma år grävdes ett högspänningsnät till Mullsjö. Det mesta av maskineriet finns kvar och en del är moderniserat – exempelvis ersattes på 80-talet regulatorn från 1908 med en anordning för hydraulikavstängning. Det ursprungliga nätet rymde 1000 abonnenter i Mullsjö samhälle samt Landtorp och Hylte. 1961 anslöts Mullsjö till det allmänna kraftnätet. Generatoreffekten är 100 kw och den årliga produktionen uppemot 500 000 kwh. Generatorn kunde i början täcka elbehovet för större delen av Mullsjö stationssamhälle.

 

kraftverksdammen1