Margreteholm hette ursprungligen Brunebo. Gården har gamla anor och omnämns i skriftliga källor redan 1563. Gårdens 4 400 hektar erbjuder goda möjligheter till skogsbruk, lantbruk, uthyrning av fastigheter, jakt och fiske samt rekreation.

 

Historien om Margreteholm börjar med grundläggare Claes Breitholtz

Grundläggaren av Margreteholm var Claes Breitholtz, född år 1620 i Reval. Som ung flyttade han till Sverige och blev officer. Han deltog i flera av den tidens krig och avancerade så småningom till generalmajor. För sina insatser fick han av drottning Kristina flera gårdar i Västergötland, bland dem Brunebo. 1650 introducerades han på Riddarhuset och samma år gifte han sig med adelsdamen Margareta Ödla. Genom sammanslagningar av flera gårdar under åren 1662-70 bildades Margreteholm. Gården fick sitt namn efter Breitholtz fru Margareta.

År 1684 tog staten genom Karl XI:s reduktion tillbaka en stor del av de förläningar som tidigare regenter delat ut. Breitholtz lyckades behålla Margreteholm genom att göra sig av med ett antal gårdar på andra håll i Västergötland. Breitholtz dog 1706, 86 år gammal. Han fick sin grav under predikstolen i Sandhems kyrka Fram till 1900-talets början bytte Margreteholm ägare flera gånger. Alla ägarna var dock inte framgångsrika. År 1769, till exempel, såldes gården på exekutiv auktion.

Fram till 1900-talets början bytte Margreteholm ägare flera gånger

År 1914 köpte kammarherre Robert Sager, en av ägarna till Ryfors Bruk, Margreteholm till sin son Leo. Leo var diplomat och tjänstgjorde på ambassader runt om i världen, bland annat i Petrograd, London, Washington och Kairo. Sin offentliga karriär avslutade han som chef för de läger som inrättades i Gränna och i Mullsjö för internerade amerikanska flygare under andra världskrigets sista år. Han avled 1948, 59 år gammal.

Leos hustru Vera överlevde sin man med 40 år. Hon var rysk diplomatdotter och råkade befinna sig i  Sverige då ryska revolutionen inträffade 1917. Vera gifte sig med Leo 1922 och kunde efter några magra år på nytt leva ståndmässigt på Margreteholm och i det så kallade Sagerska palatset vid Strömgatan i Stockholm. Fastigheten är numera tjänstebostad åt statsministern. Vera Sager dog 1988, 93 år gammal.

Nuvarande ägare är Julie Moltke–Huitfeldt

Åren 1988-2018 har Greve Adam Moltke-Huitfeldt varit ägare till egendomarna under Ryfors Bruk Nedres förvaltning. Adam har med stort engagemang genomfört utveckling av driftgrenarna och upprustat större del av egendomens fastigheter. Nuvarande ägare till gården är Julie Moltke–Huitfeldt, Adams äldsta dotter som födes samma är som Vera Sagers död. Adams Farfars syster, Marie Moltke-Huitfeldt var Vera Sagers svärmor och gift med Robert Sager.

Huvudbyggnaden på Margreteholm uppfördes i slutet av 1800-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden i två plan med två sammanförda flyglar uppfördes 1924-26 under ledning av arkitekten Georges von Dardel. En ny park och trädgård söder och norr om huvudbyggnaden anlades efter utformning av den engelska trädgårdsfirman Milner-White.

Fastighetsförvaltning med uthyrning av helårsbostäder och torp

Ryfors Bruk Nedre har idag 16 helårsbostäder och 28 torp för uthyrning. Nästan alla helårsbostäder har genomgått genomgripande renoveringar under de senaste 30 åren och är idag utrustade med rinnande vatten och el. 

Gårdens torp ligger utspridda på egendomen och är vackert belägna intill sjön Stråken i skogskanterna. Torpen har ett högt rekreationsvärde och vi syftar till att bevara torpens kulturhistoriska värde genom att bevara torpen i dess originella skick.

Torpen uthyres idag därför endast som sommarbostäder då de flesta saknar rinnande vatten. En del torp är dock utrustade med el och kan därmed bebos även under vår och höst. Kontakta oss vid intresse för uthyrning av lediga helårsbostäder och torp. 

Arrendemarker för förstklassigt jakt och fiske

Gården erbjuder möjlighet att arrendera både jaktmark och fiskevatten. Jakten är uppdelad i två kategorier – småviltsjakt och älgjakt.

Målet med älgjakten är att förebygga skador på mark och skog samt att bidra till gemenskap i lokalsamhället kring Margreteholm. Många med anknytning till gården deltar årligen i älgjakterna.

Ryfors Bruk Nedre har ett stort vilthäng med över 300 dovhjortar. Vi erbjuder möjlighet att köpa troféjakt på dov i hägnet under höstperioden. Kontakta oss vid intresse och för närmare information.

Lantbruk med hjorthägn och vallproduktion

Jordbruksmark på fastigheterna omfattar 240 hektar. Det egna lantbruket är koncentrerat till centrala delar av fastigheten med hjorthägn och vallproduktion. Resterande delar av lantbruket är utarrenderat och drivs av lantbrukare i närområdet. 

Vallproduktionen är av avgörande vikt för lönsamheten och konkurrenskraften hos jordbruket i Sverige. En god vallproduktion, innebär bättre produktion – oavsett om du har mjölkkor eller köttdjur. Ryfors Bruk Nedres egna vallproduktion bidrar till att vi kan bedriva  försäljning av högklassigt hjortkött från vårt hjorthägn. Målet med gårdens lantbruk är att bevara det öppna lanskapet med alla dess värden.

Skogsbruk sker på över 3300 hektar 

Fastigheterna som förvaltas av Ryfors Bruk Nedre AB är på ca 3 300 ha produktiv skogsmark. Vi är certifierade enligt PEFC ™. 

Skogsbruk är den primära driftgrenen på Ryfors Bruk Nedre och vår strävan är förutom att ansvarsfullt producera värdefull råvara till skogsindustrin även att gynna, skapa och förstärka naturvärden. 

Vi har idag ca 180 ha produktiv skogsmark där naturvården är prioriterad och produktionsintressen saknas. På fastigheterna finns även ca 250 ha myr (mer eller mindre skogbeklädda) och biotopskydd. I vårt brukande ingår att ta hänsyn till kulturvärden och sociala värden. 

Vår vision är att vara en så miljövänlig och miljömedveten verksamhet som möjligt

Tall är det dominerande trädslaget tätt följt av gran. Tallen återbeskogar vi huvudsakligen genom självföryngring och/eller såning med förädlat frömaterial. Granen föryngras huvudsakligen genom plantering med så bra plantmaterial som möjligt. Vi har utöver självföryngrade lövskogar bestånd planterade med exv. ek, bok, björk, klibbal, skogslönn och lind. Vi har ca 185 ha med hybridlärk, douglasgran eller sitkagran. 

Vi ser även som vårt mål med skogsbruket att bidra till bättre klimat. Vi är även engagerade i uppförandet av en ny vindkraftverkspark då vi sålde rättigheterna att bygga upp 16 vindkraftverk på vår mark till den tyska koncernen BayWa. Det är dock fortfarande ovisst om och när parken kommer att byggas.

För ytterligare information vänligen kontakta oss på: info@ryforsnedre.se

Margreteholms team består av kunniga personer inom förvaltning, skogsbruk, lantbruk, jakt samt bokföring 

 

Julie MoltkeHuitfeldt
Gårdsägare
Tel: 073-509 90 15
Joakim Ås
Förvaltare
Tel:  070-327 60 23
Kenneth Eriksson
 Parkmästare
Tel: 073-049 38 46
Johan Wernald
 Skogsarbetare
Tel: 070-209 96 61
Anders Ragnar
 Skogsarbetare
Tel: 070-342 60 15

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på telefon +46 070 327 60 23 för förfrågningar eller frågor. Du kan även skicka en förfrågan till oss genom formuläret nedan.

Margreteholm Mindfulness Manor

Margreteholm Mindfulness Manor erbjuder exklusiva retreats för att minska stress genom mindfulness, yoga, hälsosam mat och utbildning.

Dr Julie Moltke

Julie Moltke är utbildad läkare och har specialiserat sig inom mental hälsa och medicinsk cannabis. Besök hemsidan för mer information.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google