GDPR

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn.

Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast vanlig personlig information såsom namn, personnummer, telefonnummer och adress i lämpliga situationer som vid anställning, tillgång av nya hyresgäster i hyreshus, nya jaktarrendatorer, nya fiskearrendatorer mm. Det är alltid upp till den enskilde personen om han eller hon kommer att lämna personlig information för vår användning på Ryfors Bruk Nedre AB. Till exempel kan den information vi samlar användas för att betala löner, kontakta hyresgäster för underhåll mm. Vi använder endast informationen i relevanta sammanhang för företaget. Samlade personuppgifter kan endast användas om personen uttryckligen har samtyckt till detta, om inte lagen tillåter oss att kontakta utan att få samtycke. Det finns alltid möjlighet att ange att man i framtiden inte vill bli kontaktad av oss och att personuppgifter tas bort från vårt arkiv, både fysiskt och på nätet.

Säkerhetspolitik under behandling

På Ryfors Bruk Nedre har vi förberett ett antal arbetsrutiner som skyddar den enskildes personuppgifter. Personuppgifter lagras alltid säkert på Ryfors Bruk antingen fysiskt i låst fack eller elektroniskt med lösenord. På så sätt strävar vi efter att följa allmänna säkerhetsstandarder och följa personuppgiftslagen och personuppgiftsföreskrifterna.

Tillgång till personuppgifter

När vi samlar information om en individ har han/hon rätt att få insikt i den insamlade informationen. På samma sätt har han/hon rätt att göra invändningar mot våra uppgifter och rätta, begränsa eller få raderat personuppgifter om det behövs. För frågor kontakta vår personuppgiftsanvariga på Ryfors Bruk Nedre AB, Julie Moltke-Huitfeldt.

Process för registerutdrag

Processen med tillgång till data hos Ryfors Bruk Nedre AB är väldigt enkel. Skulle det önskas tillgång till personuppgifter om en person som vi behandlar personuppgifter på, samlas alla relevanta uppgifter om denna person från det elektroniska och fysiska arkivet och en kopia kommer att vidarebefordras. Detta förutsätter att personen är ordentligt identifierad.

 

Senast uppdaterat 10-01-2023.