FASTIGHETER

Fastighetsförvaltning med uthyrning av helårsbostäder och torp

Ryfors Bruk Nedre har idag 15 helårsbostäder och 27 torp för uthyrning. Nästan alla helårsbostäder har genomgått genomgripande renoveringar under de senaste 30 åren och är idag utrustade med rinnande vatten och el. 

Gårdens torp ligger utspridda på egendomen och är vackert belägna intill sjön Stråken i skogskanterna. Torpen har ett högt rekreationsvärde och vi syftar till att bevara torpens kulturhistoriska värde genom att bevara torpen i dess originella skick.

Torpen uthyres idag därför endast som sommarbostäder då de flesta saknar rinnande vatten. En del torp är dock utrustade med el och kan därmed bebos även under vår och höst. Kontakta oss vid intresse för uthyrning av lediga helårsbostäder och torp.