JAKT & FISKE

Arrendemarker för förstklassigt jakt och fiske

Gården erbjuder möjlighet att arrendera både jaktmark och fiskevatten. Jakten är uppdelad i två kategorier – småviltsjakt och älgjakt.

Målet med älgjakten är att förebygga skador på mark och skog samt att bidra till gemenskap i lokalsamhället kring Margreteholm. Många med anknytning till gården deltar årligen i älgjakterna. Men sedan varg kommit till områdena runt Margreteholm år 2021 håller älgjaktstraditionen tyvärr på att ändra sig. 

Ryfors Bruk Nedre har ett stort vilthäng med över 300 dovhjortar. Vi erbjuder möjlighet att köpa troféjakt på dov i hägnet under höstperioden. Kontakta oss vid intresse och för närmare information på info@ryforsnedre.se.