LANTBRUK

Lantbruk med hjorthägn och vallproduktion

Jordbruksmark på fastigheterna omfattar 240 hektar. Det egna lantbruket är koncentrerat till centrala delar av fastigheten med hjorthägn och vallproduktion. Resterande delar av lantbruket är utarrenderat och drivs av lantbrukare i närområdet. 

Vallproduktionen är av avgörande vikt för lönsamheten och konkurrenskraften hos jordbruket i Sverige. En god vallproduktion, innebär bättre produktion – oavsett om du har mjölkkor eller köttdjur.

Ryfors Bruk Nedres egna vallproduktion bidrar till att vi kan bedriva  försäljning av högklassigt hjortkött från vårt hjorthägn. Målet med gårdens lantbruk är att bevara det öppna lanskapet med alla dess värden.